End User License Agreement

BELANGRIJK: LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS AANDACHTIG DOOR. HET IS ERG BELANGRIJK DAT U CONTROLEERT DAT U FoneLab-SOFTWARE KOOPT EN DAT U ALS EINDGEBRUIKER BENT GEREGISTREERD VOOR DE DOELEINDEN VAN DEZE FoneLab-LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS. ALS U NIET ALS EINDGEBRUIKER BENT GEREGISTREERD, HEBT U GEEN LICENTIE OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN EN IS DE BEPERKTE GARANTIE IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS NIET VAN TOEPASSING.

Door software van FoneLab van deze site te downloaden, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met dergelijke algemene voorwaarden, download de software dan niet. De voorwaarden van een licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij het installeren of downloaden van de software bij een bepaald softwarebestand horen, hebben voorrang op de hieronder vermelde voorwaarden. Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u, de eindgebruiker, en FoneLab Studio, de ontwikkelaar van het programma ("FoneLab"), met betrekking tot uw gebruik van FoneLab-producten ("Software").

SOFTWARE PRODUCTLICENTIE

Het SOFTWAREPRODUCT van FoneLab wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, evenals andere intellectuele eigendomswetten en verdragen. Het SOFTWAREPRODUCT wordt in licentie gegeven, niet verkocht.

1. TOEKENNING VAN LICENTIE.

Deze EULA verleent u de volgende rechten met betrekking tot het SOFTWARE PRODUCT:

FoneLab verleent u een individuele, persoonlijke, niet-exclusieve licentie om de Software op slechts één computer te installeren en te activeren voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag de Software niet beschikbaar stellen op een netwerk of de Software op enigerlei wijze aan meerdere gebruikers verstrekken, tenzij u eerst ten minste een MULTI-USER-licentie van FoneLab hebt gekocht.

2. COPYRIGHT

Alle titels en auteursrechten in en op het SOFTWAREPRODUCT (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, animaties, video, audio, muziek en tekst die in het SOFTWAREPRODUCT zijn opgenomen), het bijbehorende gedrukte materiaal en alle kopieën van het SOFTWAREPRODUCT zijn eigendom van FoneLab of haar leveranciers. Het SOFTWAREPRODUCT wordt beschermd door copyrightwetten en internationale verdragsbepalingen. Daarom moet u het SOFTWAREPRODUCT behandelen zoals elk ander auteursrechtelijk beschermd materiaal.

3. BEPERKINGEN

- FoneLab respecteert de rechten van artiesten en filmmaatschappijen, en het juiste gebruik van de SOFTWARE schendt deze rechten niet. U mag geen dvd's kopiëren om exemplaren te verkopen of weg te geven, of voor commerciële doeleinden.

- FoneLab ontmoedigt elke poging om gehuurde dvd's te kopiëren. Het is illegaal om een ​​kopie van een dvd te maken voor de meeste andere doeleinden dan voor uw eigen persoonlijk gebruik. FoneLab respecteert de rechten van artiesten en filmmaatschappijen en vraagt ​​u hetzelfde te doen.

- Gebruik van de SOFTWARE maakt back-upkopieën van dvd's. De kopie is een archiverende reservekopie van een dvd die uitsluitend is gemaakt voor persoonlijk en persoonlijk gebruik van de dvd-eigenaar waarvan deze is gemaakt. Federale auteursrechtwetten verbieden de ongeoorloofde reproductie, distributie of tentoonstelling van auteursrechtelijk beschermd materiaal, indien aanwezig, opgenomen in de archiefback-up. De doorverkoop, reproductie, distributie of commerciële exploitatie van de archiefback-up is ten strengste verboden. We vragen u om de rechten van auteursrechthouders te respecteren.

4. BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN.

- Beperkingen op reverse engineering, decompilatie en demontage.

U mag de objectcodedelen van het SOFTWAREPRODUCT niet reverse engineeren, decompileren of disassembleren, behalve en alleen voor zover dergelijke activiteit, ondanks deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan ​​door toepasselijk recht.

- COVER CD.

De reproductie en distributie van FoneLab-software (alleen evaluatiekopie) in verschillende Cover-cd's die zijn gepubliceerd door bijbehorende tijdschriften, is toegestaan. Er moet echter een kopie van het tijdschrift met cd naar FoneLab Studio worden gestuurd.

- TERMIJN

Deze licentie is van kracht tot deze wordt beëindigd. U kunt het op elk gewenst moment beëindigen door de Software te vernietigen, samen met alle kopieën daarvan. Deze licentie wordt ook beëindigd als u zich niet houdt aan een voorwaarde of voorwaarde van deze overeenkomst. Na deze beëindiging stemt u ermee in de Software te vernietigen, samen met alle kopieën daarvan.

GEEN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie en documenten op deze website worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief beperkingsgaranties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. FoneLab levert redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen; het geeft echter geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. FoneLab voegt periodiek de informatie en documenten op deze website toe, wijzigt, verbetert of actualiseert zonder voorafgaande kennisgeving. FoneLab aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van onze website. Uw gebruik van deze website is op eigen risico. In geen geval en onder geen enkele juridische theorie zal FoneLab, of enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de inhoud van deze website aansprakelijk zijn jegens u of enige andere persoon voor enige indirecte, directe, speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van deze website.

DIVERSE

1. FoneLab staat u niet toe om ons SOFTWAREPRODUCT te gebruiken om iets te doen dat in strijd is met de lokale wet. Als u ons SOFTWAREPRODUCT gebruikt om de illegale activiteit uit te voeren, is het daaruit voortvloeiende resultaat voor uw eigen verantwoordelijkheid. Als u het niet eens bent met dit item, installeer en/of gebruik het SOFTWAREPRODUCT dan niet.

2. De uiteindelijke interpretatie wordt aan ons overgelaten. Als u vragen hebt over deze EULA of als u om wat voor reden dan ook contact met ons op wilt nemen, kunt u schrijven naar support@fonelab.com.