End User License Agreement

BELANGRIJK: LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ZORGVULDIG DOOR. HET IS ZEER BELANGRIJK DAT U CONTROLEERT DAT U AANTREKKELIJKE AISEESOFT-SOFTWARE AANKOOPT EN DAT U ALS EINDGEBRUIKER IS AANGEMELD VOOR HET DOEL VAN DEZE AISEESOFT LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS. ALS U NIET ALS DE EINDGEBRUIKER WORDT GEREGISTREERD, HEBT U GEEN LICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN DE BEPERKTE GARANTIE IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS IS NIET VAN TOEPASSING.

Door software van Aiseesoft van deze site te downloaden, gaat u akkoord met de volgende bepalingen en voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met dergelijke algemene voorwaarden, dient u de software niet te downloaden. De voorwaarden van een licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij het installeren of downloaden van de software bij een bepaald softwarebestand is gevoegd, prevaleren boven de onderstaande voorwaarden. Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u, de eindgebruiker en Aiseesoft Studio, de ontwikkelaar van het programma ("Aiseesoft"), met betrekking tot uw gebruik van Aiseesoft-producten ("Software").

SOFTWARE PRODUCTLICENTIE

Het SOFTWAREPRODUCT van Aiseesoft wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, evenals door andere intellectuele eigendomsrechten en verdragen. Het SOFTWAREPRODUCT is in licentie gegeven, niet verkocht.

1. TOEKENNING VAN LICENTIE.

Deze EULA verleent u de volgende rechten met betrekking tot het SOFTWARE PRODUCT:

Aiseesoft verleent u een individuele, persoonlijke, niet-exclusieve licentie om de Software op slechts één computer te installeren en te activeren voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag de Software niet beschikbaar stellen op een netwerk, of op enige manier de Software aan meerdere gebruikers leveren, tenzij u eerst ten minste een MULTI-USER-licentie van Aiseesoft hebt gekocht.

2. COPYRIGHT

Alle titels en auteursrechten in en naar het SOFTWAREPRODUCT (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, animaties, video, audio, muziek en tekst die zijn opgenomen in het SOFTWAREPRODUCT), de begeleidende gedrukte materialen en eventuele kopieën van het SOFTWARE PRODUCT zijn eigendom van Aiseesoft of haar leveranciers. Het SOFTWAREPRODUCT wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen. Daarom moet u het SOFTWAREPRODUCT behandelen zoals elk ander auteursrechtelijk beschermd materiaal.

3. BEPERKINGEN

- Aiseesoft respecteert de rechten van artiesten en filmbedrijven en het juiste gebruik van de SOFTWARE schendt deze rechten niet. U kunt geen dvd's kopiëren om kopieën te verkopen of weg te geven, of voor commerciële doeleinden.

- Aiseesoft ontmoedigt elke poging om gehuurde dvd's te kopiëren. Het is niet toegestaan ​​om een ​​kopie van een dvd te maken voor de meeste andere doeleinden dan uw eigen persoonlijk gebruik. Aiseesoft respecteert de rechten van kunstenaars en filmbedrijven en vraagt ​​dat U hetzelfde doet.

- Gebruik van de SOFTWARE maakt back-upkopieën van dvd's. De kopie is een archiverende reservekopie van een dvd die uitsluitend is gemaakt voor persoonlijk en persoonlijk gebruik van de dvd-eigenaar waarvan deze is gemaakt. Federale auteursrechtwetten verbieden de ongeoorloofde reproductie, distributie of tentoonstelling van auteursrechtelijk beschermd materiaal, indien aanwezig, opgenomen in de archiefback-up. De doorverkoop, reproductie, distributie of commerciële exploitatie van de archiefback-up is ten strengste verboden. We vragen u om de rechten van auteursrechthouders te respecteren.

4. BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN.

- Beperkingen op reverse engineering, decompilatie en demontage.

U mag de objectcodedelen van het SOFTWAREPRODUCT niet reverse engineeren, decompileren of disassembleren, behalve en alleen voor zover dergelijke activiteit, ondanks deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan ​​door toepasselijk recht.

- COVER CD.

De reproductie en distributie van Aiseesoft Software (alleen evaluatiekopie) in verschillende Cover-cd's die zijn gepubliceerd door bijbehorende tijdschriften zijn toegestaan. Er moet echter een kopie van een tijdschrift met CD naar Aiseesoft Studio worden gestuurd.

- TERMIJN

Deze licentie is van kracht tot deze wordt beëindigd. U kunt het op elk gewenst moment beëindigen door de Software te vernietigen, samen met alle kopieën daarvan. Deze licentie wordt ook beëindigd als u zich niet houdt aan een voorwaarde of voorwaarde van deze overeenkomst. Na deze beëindiging stemt u ermee in de Software te vernietigen, samen met alle kopieën daarvan.

GEEN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Informatie en documenten die op deze website worden verstrekt, worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief garantiebeperking van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Aiseesoft doet al het mogelijke om nauwkeurige en bijgewerkte informatie op deze website op te nemen; het geeft echter geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Aiseesoft voegt de informatie en documenten op deze website periodiek zonder kennisgeving toe, wijzigt, verbetert of actualiseert deze. Aiseesoft aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van onze website. Uw gebruik van deze website is op eigen risico. Onder geen enkele omstandigheid en onder geen enkele juridische theorie zal Aiseesoft, of enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de inhoud van deze website aansprakelijk zijn jegens u of een andere persoon voor enige indirecte, directe, speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van deze website.

DIVERSE

1. Aiseesoft staat niet toe dat u ons SOFTWAREPRODUCT gebruikt om iets te doen dat in strijd is met de lokale wetgeving. Als u ons SOFTWAREPRODUCT gebruikt om de illegale activiteit uit te voeren, is het daaruit voortvloeiende resultaat voor uw eigen verantwoordelijkheid. Als u het niet eens bent met dit artikel, installeer dan en / of gebruik het SOFTWARE PRODUCT niet.

2. De uiteindelijke interpretatie wordt aan ons overgelaten. Als u vragen hebt over deze EULA of als u om wat voor reden dan ook contact met ons op wilt nemen, kunt u schrijven naar support@fonelab.com.